I höst drar många kurser i kreativa lagningstekniker igång och du kan lära dig laga på vilken nivå du vill: från novis till avancerad. Är du nybörjare så ängslas inte över ”wonky stitches” – alla lagningar är fina eftersom de visar att du bryr dig om ditt plagg!

Studieförbunden

Hos studieförbunden får du lära dig laga/brodera från grunden och du behöver inga förkunskaper.

  • Flera studieförbund erbjuder kurser där du lär dig den japanska broderitekniken sashiko, bl a Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.
  • Medborgarskolan anordnar dessutom en kurs i boro som är det japanska sättet att laga och förstärka textilier. Under kursen får du skapa ditt eget tyg av lappar som broderas ihop för hand.
    Andra kurser på Medborgarskolans schema är t ex ”Sy, lappa och laga dina favoritplagg” och ”Upcycla din garderob”.
  • Folkuniversitetet anordnar också flera kurser i textilt återbruk och dekorativa broderitekniker. En nyhet för i år är workshops med fokus på denim. Här får du lära dig att laga jeans både synligt och osynligt. Jeans remake är en helgkurs där du lär dig mer om både boro och sashiko. Här får du tillfälle att skapa något nytt av dina medhavda jeans, utveckla egna idéer och inspireras av andras.

Handarbetets Vänner 

Varje år anordnar Handarbetets Vänner en kurs med inriktning återbruk: Konstsömnad fortsättningskurs III. Kursen löper över sex veckoslut (en helg i månaden) med start i september. Varje helg har sitt tema, t ex sashiko, precious trash och crazy quilt. Lärare är bland andra mästarbrodösen Katarina Evans och en av Sveriges främsta kunskapare inom sashiko: Rieko Takahashi.

Förkunskaper: ”Konstsömnad fortsättningskurs I” eller motsvarande.

Sashikoinspirerat broderi av Christina Rudling, Handarbetets Vänner.

TIPS! En bra introduktion till visible mending får du här: Vad är visible mending? >>


Östasiatiska museet

Varje termin bjuder Östasiatiska museet in till en temakväll om boro. Här berättar Världskulturmuseernas Japan-intendent Petra Holmberg om bakgrunden till boro och om hur trastexilierna inspirerar vårt samtida mode.

TIPS! Östasiatiska museet öppnar anmälan till vårens kurser i december. Då bör du hänga på låset om vill ha en plats – temakvällen om boro blir fullbokad snabbt. (Höstens event är fullbokat).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment